Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Novosti

Pokrenuta biblioteka Ellipsis

Pokrenuta biblioteka Ellipsis

Novopokrenuta biblioteka Ellipsis pri nakladničkoj kući Durieux objavljuje knjige širokog raspona tema i disciplina iz čitavog društveno-humanističkog područja znanosti. Naslovi biblioteke uključuju znanstvena djela jednog ili više autora, uredničke knjige, visokoškolske udžbenike, memoare, referentna te znanstveno-popularna djela koja promiču znanost. Biblioteka objavljuje i naslove koji trasiraju nova područja znanosti. Zbog izrazito širokog obuhvata, u biblioteci Ellipsis primjenjuju se visoki urednički kriteriji, a knjige iz njezina kola zadovoljavaju najviše znanstvene i metodološke standarde.

Urednik biblioteke je Maroje Višić.

U biblioteci Ellipsis ovih su dana objavljene dvije knjige:

Goran Gretić
ANTINOMIJE MODERNE

Knjiga Antinomije moderne kritički razmatra pitanja i probleme koji su važni za ustrojstvo suvremenog duha Europe. Posebno težište stavljeno je na pitanje narodnog i državnog suvereniteta, odnosno kako se može uspostaviti i održati miroljubiv suživot država. Radi se o temama koje su odlučujuće za teorijsko–praktično razrješenje kriza suvremenog  svijeta  života. (ZVONKO POSAVEC)

Ambiciozni znanstveni pokušaj novih kritičkih reinterpretacija niza temeljnih filozofijsko–etičkih pojmovno–problemskih sklopova, a koji ujedno predstavljaju i odlučne prijepore suvremenog kritičkog mišljenja u humanističkim  znanostima. (GORAN  SUNAJKO)

SINDIKATI IZMEĐU RADA I KAPITALA
Uredili Maroje Višić i Miroslav Artić

Zbornik donosi analizu sindikalnih praksi u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Radovi u zborniku se bave pitanjima sindikata, sindikalizma, sindikalne mobilnosti, borbe za radnička prava, percipiranoj neuključenosti i distanciranosti sindikata od radništva. Prilozi su fokusirani na goruće probleme radništva u novim društvenim okolnostima s jasnim ciljem prepoznavanja i vrednovanja aktualnih tendencija sindikata u Hrvatskoj i u regiji. Naime, ključno je pitanje traže li sindikati adekvatne odgovore na učestalo ugrožavanje radničkih prava? Koliko se angažiraju, na koje sve načine posreduju između radništva i vlasničkih struktura, te kako sindikate vide mediji a kako ih percipiraju radnici. (ANKICA ČAKARDIĆ)

O sindikatima, sindikalizmu, te odnosu sindikata i rada nije se kod nas previše pisalo niti istraživalo još od konca osamdesetih i ranih devedesetih. Ovaj zbornik nastoji popuniti tu prazninu i istovremeno adresirati taj problem od šireg društvenog interesa sustavnim i multidisciplinarnim obrađivanjem navedene teme. Pritom se on oslanja na recentna istraživanja te, još važnije, donosi rezultate istraživanja provedenih ekskluzivno za njegove potrebe. (DAVOR RODIN)

Obje knjige objavljene su uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.