Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Knjige

bertosa_apokalipsa_web2014

Bertoša, Miroslav

Doba nasilja, doba straha

Upit

Opis proizvoda

U prvom dijelu knjige prikazan je uskočki rat (1615.–1618.) koji je samo naoko bio kratki povijesni prasak. Bio je to zapravo događaj čije su se posljedice u gospodarskoj sferi osjećale deset-ljećima, a u mentalnim strukturama svijesti idućih generacija — još stoljećima, sve do danas. Autor je na temelju arhivskih vrela i objelodanjene literature pokazao kako su dubokog i zadugo neuništivoga traga u mentalitetu istarskog čovjeka ostavila ona tragična povijesna zbivanja na njegovoj rodnoj grudi između XVI. i XVII. stoljeća, kada su se hrvatski mletački podanici (Benečani) i hrvatski podanici austrijskog nadvojvode (Kraljevci) identificirali s feudalnim banderijama svojih gospodara i pod njihovim vexillumima jurišali na ljude iste klasne i etničke pripadnosti.
Drugi dio bavi se svijetom marginalnih — onih ljudi koje je europski Ancien Régime obespravio i gurnuo na rub društva. Taj svijet, nekada osporavan i prešućivan, postao je, barem u modernoj socijalnoj historiografiji, jedan od središnjih sadržaja prouča-vanja prošlosti. Golemi svežnjevi sudskih spisa, koje historičar gotovo donedavno nije smatrao bitnim za tumačenje povijesnog razvoja nekoga društva, postali su nezaobilazni u analizama njegovih struktura. »Arhivi šutnje« progovorili su punim ustima i doveli na govornicu one marginalce kojima su prijašnja društva i njihove ideologizirane histo-riografije oduzele pravo na riječ… Pred historičarem, a zatim i pred čitateljem, izranja fascinantni svijet koji je »velika« historija gotovo potpuno ignorirala. Surovi svijet u kojem ljudi postaju prognanici i zlikovci, gdje se rađa okrutnost i gdje krv izaziva krv.
U trećem dijelu ove knjige izvršena je, koliko to dopušta izvorna građa, minuciozna rekonstrukcija događaja vezanih uz hajdučko naseljavanje Puljštine i provedena analiza uzročno–posljedičnih veza koje su te događaje uvjetovale. Hajdučka migracija i problemi koje je ona potaknula promatrani su u okviru tadašnje povijesne situacije u Istri, pa su zato naglašena, a djelomično i obrađena, i ona pitanja koja nisu najuže povezana s kolonizacijom hajduka, ali su se posredno ili neposredno na nju odrazila.

Upit

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati proizvod “Doba nasilja, doba straha”

Detalji

  • ISBN : 978-953-188-323-8
  • Broj stranica : 549
  • Uvez : tvrdi, ilustrirano, 14 x 21 cm
  • Izdavač : Durieux, Zagreb 2011.
  • Cijena s PDV–om : 250,00

O autoru

Author

Miroslav Bertoša (1938.), povjesničar, dugogodišnji znanstveni savjetnik Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, sada redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Prvi generalni konzul Republike Hrvatske u Trstu (1995.–1998.). Član suradnik HAZU. Na temelju arhivske građe, pretežito mletačkih arhiva, multidisciplinarno proučava prošlost Istre i sjevernojadranskoga prostora XVI.–XVIII. st. Poznavatelj je suvremene historiografije, a napose kretanja u avangardnoj francuskoj »školi analista«. Glavna djela: Istarsko vrijeme prošlo (1978.), Etos i etnos zavičaja (1985.); Jedna zemlja, jedan rat: Istra 1615.–1618. (1986.), Zlikovci i prognanici: Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću (1989.); Istra između zbilje i fikcije (1993.); Istra: Doba Venecije (XVI.–XVIII. stoljeće) (1995.); Izazovi povijesnog zanata: Lokalna povijest i sveopći modeli (2002.). U izdanju Durieuxa objavio je knjige Istra, Jadran, Sredozemlje: Identiteti i imaginariji (2003.), Kruh, mašta & mast (2007.) i Doba nasilja, doba straha (2011.).