Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Uncategorized

Digitalni mediji i nastava

Digitalni mediji i nastava

U sklopu biblioteke Ellipsis, Durieux je upravo objavio knjigu Mirele Müller: Digitalni mediji i nastava / Digitale Medien und Lehre

Knjiga donosi detaljnu analizu razvoja medija, istraživanja područja utjecaja medija i medijske pedagogije kao znanstveno-stručne discipline, kao i glavna područja utjecaja medija u kontekstu društvenih odnosa, odgoja i socijalizacije. Posebno je vrijedno područje semiotike medija koje uz niz primjera podrobno opisuje ideološke, indoktrinacijske i manipulativne dimenzije utjecaja medija u odgoju i socijalizaciji djece i mladih.  Autorica nudi i konkretne primjere promicanja i implementacije medijskog odgoja u obitelji i školi, s detaljno razrađenim protokolima i mehanizmima djelovanja radi afirmacije socijalnih i medijskih znanja, vještina i sposobnosti djece i mladih. Stoga ova knjiga može biti dobro štivo stručnjacima iz područja medijskih studija, učiteljima i nastavnicima, te roditeljima. (Goran Livazović)

Ovo je važan doprinos raspravi o pitanjima medijskog obrazovanja i utjecaju inovativnih medijskih tehnologija. Knjiga pokazuje kako i na koji način digitalni mediji doprinose razvoju nastavnih metoda i doprinoseći tako konceptu nastave usmjerene učeniku: Također, nude se i preventivne mjere za sprječavanje medijskih manipulacija, jer medije se ne može izbjeći nego treba naučiti živjeti s njima. (Woflgang Müller-Commichau)

U našoj znanstvenoj zajednici knjige ovakvog opsega i dubine analize su rijetke. Riječ je o originalnom znanstvenom i praktično-pedagoškom doprinosu u kojem se iz različitih interdisciplinarnih gledišta prikazuje problematika digitalnih medija, medijskih kompetencija, multimedijske didaktike, medijske kulture, socijalne povijesti medija, utjecaj informacijsko-komunikacijske tehnologije na sam proces ovladavanja stranog jezika i donose smjernice za multimedijsko didaktičko oblikovanje nastavnih digitalnih medija, pa sve do primjera iz prakse. Knjiga je plod dugogodišnjeg rada autorice, njezinih praćenja i analiza domaćih i inozemnih istraživanja o utjecaju medija na promjene obrazovnih politika. (Ines Perić)

Urednik biblioteke Ellipsis je Maroje Višić.

Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Studije i eseji Antuna Česka

Ime dr. sc. Antuna Česka do sada se uglavnom vezivalo uz sustavnu analizu i kritičku revalorizaciju Kranjčevićeva pjesništva. Tim pitanjem bave se njegove tri nagrađene monografije – prva, Strukturna načela u genezi Kranjčevićeva pjesništva, Dubrovnik, 2001. (2002. »Nagrada grada Dubrovnika«, »Zlatna povelja Matice hrvatske u Zagrebu«), zatim druga, objavljena uz 150. obljetnicu pjesnikova rođenja u Senju, Za Kranjčevića. Od arhivacije do kanonizacije, Zagreb, 2015. (»Nagrada HAZU–a za književnost za godinu 2015.«) i treća, u prigodi obilježavanja 110. obljetnice pjesnikove smrti u Sarajevu, Fenomenologija kategorije subjekta u arhitektonici Kranjčevićeva poetskoga opusa, Zagreb, 2018.
Usporedo s radom na Kranjčeviću, autor je kritički propitivao i pojedina djela uglavnom kanonskih hrvatskih pisaca (Držića, Gundulića, Vojnovića, Ivana Gorana Kovačića, Krleže, Luke Paljetka), objavljujući svoje radove u raznim književnim časopisima (Dubrovnik, Republika, Forum). Želja da se i u tom dijelu znanstvenoga prinosa hrvatskoj i kritici i književnoj povijesti dade doličnije mjesto rezultirala je ovim njihovim skupnim izdanjem u knjizi Studije i eseji.
Slijed kronološki nanizanih radova u ovoj knjizi pokazuje unutrašnji razvoj autorova teorijsko–kritičkog diskursa. Ta je potraga rezultirala konstruiranjem unutartekstne ontološkostrukturalističke metode pomoću koje podvrgava analizi književne tekstove. Metoda je izgrađena na temelju domaćih i stranih poticaja, poticaja koji su dolazili ne samo iz književne teorije (S. Lasić, strukturalizam) nego i iz filozofije (Hegel, Sartre). S tako izgrađenim čvrstim kritičkim aparatom Česko tumači različite tekstove i čitave opuse. U ovoj knjizi treba izdvojiti originalne i poticajne analize Gundulićeve Dubravke, interpretacije Držićevih i Kovačićevih likova, tumačenje ontologema u poeziji Luke Paljetka, ali i neobično lucidan, aktualan i inventivan tekst O književnoj kritici i književnosti. Dr. Antun Česko svojom minucioznom poetičkom metodom otkriva strukturna obilježja poezije M. Stojića i S. Mijovića Kočana, a koristi se istom metodologijom i u kritičkom prikazu knjiga iz hrvatske književne historiografije. Posrijedi je vrijedna knjiga koja baca novo svjetlo na brojne hrvatske književne fenomene i opuse. Pisana metodološki jasno, konzekventno, s rijetko viđenom analitičkom disciplinom, Českova knjiga, nazvana jednostavno »frangešovski« Studije i eseji, vrijedan je doprinos našoj znanosti o književnosti i kritici.

(Akademik Krešimir Nemec)