Cart

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Prijevodi

Prijevodi

Prijevodi knjiga koje su izvorno prvi puta bile objavljene u Durieuxu

  • Bogdan Bogdanović: Grad kenotaf

Die Stadt und der Tod (Wieser-Verlag)

  • Balša Brković:Privana galerija

Soukroma galerie (Mezera, Praha 2007)

  • Jasna Čapo Žmegač:Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije

Strangers Either Way. The Lives of Croatian Refugees in their New Home (Berghahn Books Inc., New York, 2007)

  • Slavenka Drakulić: Božanska glad

Das Liebesopfer (Aufbau Verlag; osim toga u Velikoj Britaniji i Italiji)

  • Boris Dežulović: Christkind

L’Angiolegtto (Libri Scheiwiller, Milano 2006)

  • Boris Dežulović: Pjesme iz Lore

Gedichte aus Lora (Drava Verlag, Klagenfurt 2008)

  • Eva Grlić: Sjećanja

Emlekezesek (Mult es Jovo Kiado, Budapest 2001)

Memorie da un paese perduto. Budapest- Sarajevo– Zagabria (Libri Scheiwiller, Milano 2006)

  • Miljenko Jergović : Sarajevski Marlboro

Le Marlboro di Sarajevo (Quodlibet, Macerata 1995)

Sarajevo Marlboro (Penguin, London 1996)

Sarajevo Marlboro (Archipelago Books, New York 2004)