Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Novosti

Postmarksističko stanje

Postmarksističko stanje

U biblioteci Ellipsis upravo je obljavljena knjiga Zvonimira Glavaša: Postmarksističko stanje. Književnost, politika, teorija

U vremenu dubinske krize ideje prosvjetiteljstva i kolapsa velike priče moderniteta, knjiga Postmarksističko stanje. Književnost, politika, teorija prizivajući u naslovu davnu knjigu Jean-Françoisa Lyotarda Postmoderno stanje, pokušaj je da se kroz književnu perspektivu prizovu sablasti Marxa (u množini), a s njima i različita lica marksizma i na taj način jasno ocrta trag marksizma kao najeksplicitnijeg emancipacijskog modernističkog projekta. U domaćem kontekstu s jakom intelektualnom tradicijom drugačijeg tipa marksizma (potisnutom u tzv. mainstream književnoj i znanosti), takvo prizivanje je itekako dobrodošlo. (ZRINKA BOŽIĆ)

Postmarksističko stanje. Književnost, politika, teorija prva je domaća studija koja se bavi problematizacijom koncepta postmarksizma, a način na koji to čini pionirski je i izvan domaćih znanstvenih krugova. Riječ je općenito o prvoj studiji o postmarksizmu koja predstavlja pomak od heteroklitnog nizanja razmjerno labavo povezanih imena prema sustavnijem opisu polja, te o prvoj studiji u čijem je središtu književnost. Temeljitim i pronicljivim analizama autor u knjizi ocrtava ispreplitanje političkog i književnoteorijskog diskursa potaknuto onim što se u literaturi srodnih tradicija naziva napuštanjem ontološkog realizma ili decentriranjem strukture, a pokazuje se s jedne strane diskurzivnom konceptualizacijom politike, a s druge strane koncepcijama književnosti kao imanentno političke. (TOMISLAV BRLEK)

 

Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske