Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Knjige

HERMENEUTIKA_web2014

Lasić, Stanko

Hermeneutika individualnosti i ontološki strukturalizam

Upit

Opis proizvoda

»Hermeneutika individualnosti inzistira na nesvodivosti individuuma i na ranjivosti (pa i zavisnosti) svakoga poretka od ’nekazivog’, što će reći od individualnog stvaralaštva. Ona je jedno od najvažnijih upozorenja ontološkom strukturalizmu (svakoj varijanti hegelijanizma) da ostane vjeran sebi i da se ne oda strasti taksonomijske egzemplifikacije. Svojom metodom (hermeneutskim krugom), hermeneutika individualnosti potiče ontološko-strukturalističku znanost o književnosti na što temeljitije povezivanje strukturalne analize sa strukturalnom sintezom. Na sličan način na koji hermeneutika promatra dio u vezi sa cjelinom da bi se od cjeline vratila dijelu, na sličan način na koji Sartre sjedinjuje ’regresivnu analizu’ s ’progresivnom sintezom’, i ontološki strukturalizam kombinira analizu sa sintezom ne bi li došao do idealne metodološke mreže koja odražava strukturalni poredak a optimalno opkoljava idiolekt.«

Upit

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati proizvod “Hermeneutika individualnosti i ontološki strukturalizam”

Detalji

  • ISBN : 953-188-023-9
  • Broj stranica : 75
  • Uvez : meki, 13 x 20 cm
  • Izdavač : Durieux, Zagreb 1994.
  • Cijena s PDV–om : 50,00 kn

O autoru

Author

Stanko Lasić (1927., Karlovac) je povjesničar, književni teoretičar i pisac. Osnovnu školu i gimnaziju polazio u Karlovcu, diplomirao 1953. jugoslavenske književnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao 1965. tezom o M.Cihlaru Nehajevu. Od 1953. do 1976. nastavnik na Katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1956. – asistent; 1966. – docent; 1971. – izvanredni profesor), a nakon toga radio, kao lektor i profesor,na slavističkim katedrama u Francuskoj i Nizozemskoj. Uređivao časopise Croatica (1970.–77.) i Književnu smotru (1971.–75.). Od 1955. publicira književno-povijesne radove. Iz pogovora Portreta (2001.) Velimir Visković kaže: “Bavio se raznim fenomenima hrvatske kulturne i političke povijesti (sukob na ljevici, kulturni život u razdoblju NDH, poslijeratna intelektualna strujanja), teorijskim problemima (naratologija, modeli trivijalne književnosti), pisao studije o životu i djelu važnijih hrvatskih pisaca (Nehajev, Šenoa, Zagorka), sastavljao bibliografije, ali najveći dio njegove stvaralačke i istraživačke energije vezan je uz biografiju i opus M. Krleže.” Objavio: Sukob na književnoj ljevici 1928–1952, Liber, Zagreb 1970; Poetika kriminalističkog romana, Zagreb 1973; Struktura Krležinih Zastava, 1974; Problemi narativne strukture, 1977; Krleža, kronologija života i rada, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1982; Književni počeci Marije Jurić Zagorke (1873 – 1910): uvod u monografiju, Znanje, Zagreb 1986; Mladi Krleža i njegovi kritičari 1914 – 1924, Globus, Zagreb 1987; Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži, I-VI, 1989.-93; Tri eseja o Evropi, 1992; Autobiografski zapisi, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2000; Iz moje lektire – portreti; Kultura, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2001; Hermeneutika individualnosti i ontološki strukturalizam – prilog teoriji književne znanosti, Durieux, Zagreb 1994; Tri eseja o Europi, Euroteka, 2002; Članci, razgovori, pisma, Gordogan, Udruga za kulturu Gordogan, Zagreb 2004. Preminuo je u Parizu 2017. godine.