Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Knjige

image description

Goran Đurđević i Suzana Marjanić (uredili)

Ekofeminizam. Između zelenih i ženskih studija

Upit

Opis proizvoda

Zbornik Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija pod uredništvom Gorana Đurđevića i Suzane Marjanić sastoji se od 40 tekstova iz područja humanističkih i društvenih znanosti (antropologija, novinarstvo, političke znanosti, sociologija, teorija književnosti, znanost o odgoju) i umjetnosti (poezija i proza) koje su napisali 37 autorica i autora iz Hrvatske, Australije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Srbije. Ciljevi zbornika su aktualizacija ekofeminizma i poticanje kritičkog promišljanja i analiziranja ekofeminizma u dugom trajanju na području Hrvatske i jugoistočne Europe; poticanje različitih perspektiva u teorijama i analizama kroz interdisciplinaran pristup; prožimanje globalnih i lokalnih pristupa i transfera znanja; otvorenost  mladim autorima/autoricama. Iz tih je razloga zbornik moguće iščitavati na više razina: teorijskoj kao prinos poznavanju teorije ekofeminizma u kontekstu suvremenih pravaca, društveno-političkoj kao analizu društvenih procesa i struktura, aktivističkoj kroz prizmu analize aktivizama pojedinih skupina i aktera u javnom, performativnom i političkom životu, umjetničkoj razini kroz analizu književnosti i doticaje s ekokritikom, ali i kroz pjesničko stvaralaštvo te na obrazovnoj razini kroz analizu sadržaja kurikuluma i prijedloga za razvoj nastavnih sadržaja kroz praktične radionice.

 

Zbornik na zaokružen i inkluzivan način okuplja ekofem–autor(ic)e s područja jugoistočne Europe i kao takav služi kao referentno polazište akademskim istraživači(ca)ma i političkim aktivisti(ca)ma za sudjelovanje u nadgradnji ove cjelotvorne discipline te — zašto ne! — izazov za možebitno progovaranje o specifičnoj »balkanskoj« razlici ekofeminizma u ovom »zapadnojužnoslavenskom arealu« u kojem smo smješteni.

Izv. prof. dr. sc. IVICA BAKOTA, Sveučilište Capital Normal, Peking, Kina

Promišljanja unutar termina kao što su antropocen, ekologija, ekofeminizam, otpor i subverzija sve su potrebnija u današnjem vremenu, ne samo kao upotpunjavanje i širenje akademskog opusa i interesa nego i kao vrijednosti koje bi trebale ulaziti kako u studijske tako i u srednjoškolske kurikulume. Zbornik „Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija“ sjajna je težnja prema jednoj takvoj potrebitosti koja je, iako se možda nekima tako ne čini, neizbježna.

Dr. sc. ZLATKO BUKAČ, Sveučilište u Zadru

Zbornik upućuje na potrebu za postkolonijalnim ekofeminističkim teorijama koje nude razumevanje vitalne uloge žena kada je u pitanju rešavanje gorućeg globalnog pitanja degradacije životne sredine, kao i klasnih, rasnih, rodnih, vrsnih i drugih diskriminatornih praksi. Stoga se veliki doprinos knjige „Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija“ ogleda u opsežnim diskusijama o ekofeminizmu, njenom potencijalu za podsticaj novih istraživanja u jugoistočnoj Evropi kao jedan od budućih vodećih udžbenika u regionu, pa samim time u doprinosu ekološkom polju i novom načinu delovanja u savremenom svetu.

ANA STOJANOVIĆ, izvedbena umjetnica i doktorandica, Kalifornijsko sveučilište Los Angeles (UCLA), Los Angeles, SAD

Upit

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati proizvod “Ekofeminizam. Između zelenih i ženskih studija”

Detalji

  • ISBN : 978-953-188-489-1
  • Broj stranica : 486
  • Uvez : meki, ilustrirano, 15 x 22,7 cm
  • Izdavač : Durieux, Zagreb 2020.
  • Cijena s PDV–om : 189,00 kn / 25,08 €

O autoru

Author

GORAN ĐURĐEVIĆ rođen je u Požegi 1988. godine gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Završio je studij povijesti i arheologije na Sveučilištu u Zadru 2013. g. Dobitnik dvaju Rektorovih nagrada. Radio je kao učitelj povijesti u OŠ Antuna Kanižlića. Istovremeno je vodio projekt Zanimljiva povijest, kratki video zapisi koji prate gradivo povijesti te udrugu Povijesno društvo Požega (2013-2015). Godine 2015., dobiva nagradu Hrvatske udruge nastavnika povijesti za popularizaciju povijesti Prvog svjetskog rata. U razdoblju 2016.-2018. bio je član Posebne interesne skupine za inkluziju slijepe i slabovidne te gluhe i nagluhe djece u sklopu međunarodnog projekta Strategies for inclusion u organizaciji EUROCLIO-a (Europske udruge nastavnika povijesti). Doktorand je arheologije na Capital Normal Universityju u Pekingu. Usavršavao se u inozemstvu (Estonija, Njemačka, Portugal, Srbija) te boravio jedan semestar na Kalifornijskom sveučilištu Los Angeles (UCLA). Autor je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu kao i dvije ko-autorske knjige te je urednik četiri knjige. SUZANA MARJANIĆ zaposlena je kao znanstvena savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu gdje ostvaruje interese za teorije mita i rituala, kulturnu animalistiku te izvedbene studije. Objavila je tri knjige – Glasovi “Davnih dana”: transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22. (2005.), Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (2014.) i Topoi umjetnosti performansa (2017.) te suuredila pet zbornika radova. Za knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske sekcije AICA i Državne nagrade za znanost. Članica je uredništva časopisa Treća: časopis Centra za ženske studije, dvotjednika Zarez (do njegova gašenja) i časopisa Narodna umjetnost.