Cart

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Knjige

butorac_omot_web2014

Butorac, Pavao @en

Kulturna povijest grada Perasta

Make an enquiry

Product Description

Ova je knjiga širok i dubok povijesni prikaz civilizacije Perasta, u Boki Kotorskoj. Pavao Bu-torac, sasvim poput svog velikog suvremenika Fernanda Braudela, autora glasovite mono-grafije Sredozemlje, razmotava ogromno platno jednoga grada. U njoj ne navodi samo prijelomne povijesne događaje poput bitaka, buna, promjena i smjena vlasti nego i ne-datumsku i nediplomatsku povijest. Butorac daje da govore »obični« podaci: o komunalnim propisima, trgovačkim lađama, pučkim svetkovinama, sigurnosti–nesigurnosti grada, pustolovima i trgovcima, o odjeći, stanju i doga-đajima u župama, porezima, svadbenim pravilima. Ništa manje, priziva i otkriva niz zanimljivih i dramatičnih podataka, događaja i dogodovština. Butorčevo povjesničarsko remek–djelo stoji uz bok klasičnim Braudelovim djelima, a anticipira moderne studije i istra-živanja u duhu glasovite École des Annales. Djelo je napisao dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća, na standardnom hr-vatskom jeziku toga doba, te je doneseno i ovdje. Svakako, ono prelazi uži akademski i stručni interes, nije samo egzemplarni portret jednoga grada već je i autorov spomenik svom zavičaju u mijeni vremena. Ovo izdanje izlazi u Hrvatskoj po želji don Branka Sbutege (1952–2006), glasovitog svećenika, inte-lektualca i istaknutog čuvara kulturnog nasljeđa Boke Kotorske, budući da je crnogorsko izdanje ovog djela (izdavačka kuća Gospa od Škrpjela, Perast 1999., predgovor Miloš Milošević) dospjela u ruke hrvatskih čita-laca samo u malom broju primjeraka.

Product Enquiry

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kulturna povijest grada Perasta”

Product Detail

  • ISBN : 978-953-188-324-5
  • Number of pages : 814
  • Binding : hard cover, 13 x 21 cm
  • Publisher : Durieux, Zagreb 2011
  • Price with VAT : 280.00 kn

About The Author

Author

This author did not have detail information