Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Srhoj, Vinko

O autoru

Author

VINKO SRHOJ rođen je 4. 5. 1957. u Splitu. Diplomirao povijest umjetnosti i hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao na Sveučilištu u Zadru. Na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru u zvanju redovitog profesora predaje kolegije iz moderne i suvremene umjetnosti, teorije umjetnosti i novih medija. Od druge polovine sedamdesetih godina sustavno se bavi likovno-kritičkim i teorijskim radom, surađujući u dnevnim i periodičnim publikacijama, objavivši više od tisuću naslova, kritika, predgovora, polemika, eseja, recenzija, znanstvenih i stručnih radova, te je autor ili koautor izložbenih projekata među kojima se izdvajaju njegove autorske izložbe koje jedine u nacionalnom prostoru, kontinuirano, studijama i sinteznim tekstovima, obrađuju i predstavljaju domaću postmodernu u okviru tradicionalnog zadarskog Plavog salona, trijenala hrvatskog slikarstva: 1990. Corpus Alchymicum – Inovacije u slik. 80-ih godina (u koautorstvu); 1999. Strategija citata u umjetnosti 80-ih i 90-ih godina; 2002. Retroavangarda; 2005. Neomoderna ili još jedan prijelom stoljeća; 2011. Ususret Plavom salonu – Umjetnik kao idealni lažljivac; 2018.–19. Realizmi privatnosti: subjektivno u objektivnom u novom hrvatskom slikarstvu. Dugogodišnji je glavni istraživač na znanstvenoistraživačkom projektu MZOŠ-a „Likovna umjetnost i likovna kultura 19., 20. i 21. stoljeća u Dalmaciji“ (2002.–2013.), član uredništva časopisa Glasje i Ars Adriatica, suradnik Hrv. lik. enciklopedije Leksikografskog zavoda, uredničkog savjeta Biblioteke Bašćina, programskog odbora Dijaloga FF u Rijeci, naučnog odbora Arhitektonske ustanove i udruženja, umj. grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji u Beogradu, politički kolumnist zadarskog tjednika Narodni list (1994.–2005.), mentor na poslijedipl. studijima, član Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatskog muzejskog društva i AICA-e. Dobitnik je Godišnje nagrade za likovnu kritiku Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA) za 2019. godinu. Živi i radi u Zadru.

Prikazujemo jedan rezultat