Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Oraić Tolić, Dubravka

O autoru

Author

Dubravka Oraić Tolić (Slavonski Brod, 1943.) studirala filozofiju i ruski jezik s književnošću na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1962.-1966.) i Beču (1967.-1969.). Doktorirala tezom »Citatnost. Univerzalni tipovi i povijesni modeli«. Od 1971. do 1998. radi u Zavodu za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Godine 1997. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice pri Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, od 2004. pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Prevodila s ruskoga (A. Bjeli: Petrograd, V. Katajev: Trava zaborava, poezija V. Hljebnikova). Knjige: Pejzaž u djelu A. G. Matoša, MH, Zagreb, 1980; Teorija citatnosti, GZH, Zagreb, 1990; Književnost i sudbina, Meandar, Zagreb, 1995; Das Zitat in Literatur und Kunst: Versuch einer Theorie, Boehlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1995; Paradigme 20. stoljeća: Avangarda i postmoderna, ZZK, Zagreb, 1996; Dvadeseto stoljeće u retrovizoru, ŠK, Zagreb, 2000; Muška moderna i ženska postmoderna: Rođenje virtualne kulture, Ljevak, Zagreb, 2005; American Scream. Palindrome Apocalypse, Ooligan Press, 2005.

Prikazujemo jedan rezultat