Košarica

Customer Login

Lost password?

View your shopping cart

Matijašević. Željka

O autoru

Author

Željka Matijašević rođena je 1968. u Zagrebu. Završila je XV. gimnaziju, diplomirala je komparativnu književnost i francuski jezik i književnost na Filozof-skom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala i doktorirala na Sveučilištu Cambridge (Trinity College) s tezom o odnosu lakanovske psihoanalize i filozofije. Zaposlena je na Odsjeku za komparativ-nu književnost kao redovita profesorica. Temeljni joj je znanstveni interes teorijska i primijenjena psihoanaliza. Autorica je pet znanstvenih knjiga: Lacan: ustrajnost dijalektike (Zagreb: HFD, 2005), Struktu-riranje nesvjesnog: Freud i Lacan (Zagreb: AGM, 2006), Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde (Zagreb: Leykam, 2011), Stoljeće krhkog sebstva: psihoana-liza, društvo, kultura (Zagreb: Disput, 2016) te Drama, drama (Zagreb: Disput, 2020). Također je napisala književno djelo Crna limfa/Zeleno srce: alternativni leksikon duše (Zagreb: Durieux, 2017). Članica je La Fondation Européenne pour la Psychanalyse i Hrvatskog društva pisaca.

Prikazujemo svih 2 rezultata